[1]
Nielsen, H. 2018. Adalbert Ihle. Missionæren der tippede magtbalancen i Det Danske Missionsselskab. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. 45, 2 (jun. 2018), 139-157.