1.
Berntson M. Den inkarnerade kyrkan – synliggjord : Recension av Den sete kirke: Festskrift til Carsten Bach-Nielsen. Red. Mattias Skat Sommer, Nils Arne Pedersen, Jette Bendixen Rønkilde, Rasmus H.C. Dreyer, Svend E. Mathiassen & Anne Pedersen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2021. 332 sider. Kr. 395,95. DTT [Internet]. 19. oktober 2022 [henvist 5. december 2022];85(2):189-96. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/134338