1.
Müller M. Emmanuel Nathan: Re-membering the New Covenant in Corinth. A Different Perspective on 2 Corinthians 3 (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament II/514), Tübingen: Mohr Siebeck 2020, 207 s. € 79. DTT [Internet]. 13. december 2021 [henvist 29. januar 2022];84(2):201-3. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/129664