1.
Hansen K, Hartyani M. Kan naturkundskab bane vej for religion? Introduktion til Ludvig Feilbergs psykologi og Levelære. DTT [Internet]. 10. februar 2012 [henvist 27. februar 2021];75(1):58-. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/105551