Berntson, Martin. “Den Inkarnerade Kyrkan – Synliggjord : Recension Av Den Sete Kirke: Festskrift Til Carsten Bach-Nielsen. Red. Mattias Skat Sommer, Nils Arne Pedersen, Jette Bendixen Rønkilde, Rasmus H.C. Dreyer, Svend E. Mathiassen & Anne Pedersen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2021. 332 Sider. Kr. 395,95”. Dansk Teologisk Tidsskrift 85, no. 2 (oktober 19, 2022): 189–196. Set december 5, 2022. https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/134338.