Garff, Joakim. “Det bevægende Billede – Billedets bevægelse: Om Retorikkens Tidslighed I Et Par Af Kierkegaards Taler”. Dansk Teologisk Tidsskrift 85, no. 2 (oktober 19, 2022): 105–124. Set februar 21, 2024. https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/134332.