Poulsen, Frederik. “Daniel Mellem to Verdener: Diasporamotiver I Daniels Bog 1-6”. Dansk Teologisk Tidsskrift 83, no. 1-2 (januar 14, 2021): 22–40. Set maj 11, 2021. https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/124181.