Nielsen, Jesper. “Jesus’ Death and the Gathering of True Israel. The Johannine Appropriation of Restoration Theology in the Light of John”. Dansk Teologisk Tidsskrift 71, no. 1 (marts 3, 2008): 55-56. Set september 21, 2019. https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/112098.