Stålsett, Sturla J. “Sårbarhetens Mysterium”. Dansk Teologisk Tidsskrift 81, no. 1 (maj 30, 2019): 2–17. Set oktober 23, 2021. https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/106364.