Sommer, Mattias Skat. “ Den Svenska Reformatoriska Samtalsordningen Och Den Tidigmoderna Integrationsprocessen”. Dansk Teologisk Tidsskrift 78, no. 2 (marts 10, 2015): 149–150. Set november 29, 2021. https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/105747.