Mortensen, A. R. “Mulighedens Uendelighed – Uendelighedens Mulighed: Bidrag Til En Postmoderne håbsforståelse Med Udgangspunkt I Kierkegaards Subjektivitetsteori Og Etik”. Dansk Teologisk Tidsskrift, bd. 87, nr. 1, januar 2024, s. 49-68, doi:10.7146/dtt.v87i1.143089.