Holm, B. K. “Det Legemlige Promissio: Socialitet Som nøgle Til Luthers Nadverskrifter”. Dansk Teologisk Tidsskrift, bd. 86, nr. 1, maj 2023, s. 3-39, doi:10.7146/dtt.v86i1.137461.