Lodberg, P. “Jeppe Bach Nikolajsen, Kari Skorstein Haug, Frank-Ole Thoresen Og Ingrid Eskilt (red.): Missiologi. En innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2022. 416 S. NOK 449”. Dansk Teologisk Tidsskrift, bd. 85, nr. 3-4, december 2022, s. 324-5, https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/135224.