Garff, J. “Det bevægende Billede – Billedets bevægelse: Om Retorikkens Tidslighed I Et Par Af Kierkegaards Taler”. Dansk Teologisk Tidsskrift, bd. 85, nr. 2, oktober 2022, s. 105-24, doi:10.7146/dtt.v85i2.134332.