Redaktionen. “Indhold 2021-2”. Dansk Teologisk Tidsskrift, bd. 84, nr. 2, december 2021, https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/129669.