Lausten, M. S. “ Biographie”. Dansk Teologisk Tidsskrift, bd. 84, nr. 1, juli 2021, s. 94-95, doi:10.7146/dtt.v84i1.128072.