Ingesman, P. “‘Vom Ehebruch Und weglauffen’: Skilsmissegrunde Hos Bugenhagen, Hemmingsen Og Frederik II”. Dansk Teologisk Tidsskrift, bd. 84, nr. 1, juli 2021, s. 3-24, https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/128068.