Knudsen, A. H. “Korsets gåde – En undersøgelse Af Offerbegrebets Filosofiske Og Teologiske Implikationer”. 2021. Dansk Teologisk Tidsskrift, bd. 83, nr. 3-4, maj 2021, s. 83-101, https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/125880.