Alesandro, G. B. “ £ 27”. Dansk Teologisk Tidsskrift, bd. 83, nr. 1-2, januar 2021, s. 74-76, doi:10.7146/dtt.v83i1-2.124186.