Alesandro, G. “Karen Bray: Grave Attending, A Political Theology For The Unredeemed. New York: Fordham University Press 2020. 259 S. £ 27.”. Dansk Teologisk Tidsskrift, Bd. 83, nr. 1-2, januar 2021, s. 74-76, doi:10.7146/dtt.v83i1-2.124186.