Johansen, N. M. “ 275”. Dansk Teologisk Tidsskrift, bd. 83, nr. 1-2, januar 2021, s. 72-74, doi:10.7146/dtt.v83i1-2.124185.