Nielsen, J. “Jesus’ Death and the Gathering of True Israel. The Johannine Appropriation of Restoration Theology in the Light of John”. Dansk Teologisk Tidsskrift, Bd. 71, nr. 1, marts 2008, s. 55-56, doi:10.7146/dtt.v71i1.112098.