Nielsen, K. “Opposition Ved Kaj Mogensens Forsvar for Disputatsen: Livet - Det Dejligste Eventyr. H.C. Andersens Teologi”. Dansk Teologisk Tidsskrift, bd. 81, nr. 2, oktober 2018, s. 118-2, doi:10.7146/dtt.v81i2.109758.