Information, R. “Indhold 2009”. Dansk Teologisk Tidsskrift, bd. 72, nr. 4, december 2009, doi:10.7146/dtt.v72i4.106490.