Information, R. “Indhold 2011”. Dansk Teologisk Tidsskrift, bd. 74, nr. 4, december 2011, doi:10.7146/dtt.v74i4.106406.