Jensen, H. J. “Abraham, høflighedens Ridder”. Dansk Teologisk Tidsskrift, Bd. 74, nr. 1, april 2011, s. 3-21, doi:10.7146/dtt.v74i1.106368.