Nørager, T. “Helte, Genier Og Store mænd: Rapport Fra En uddøende Religion”. Dansk Teologisk Tidsskrift, bd. 80, nr. 2-3, september 2017, s. 186-02, doi:10.7146/dtt.v80i2-3.106355.