Sommer, M. S. “ Den Svenska Reformatoriska Samtalsordningen Och Den Tidigmoderna Integrationsprocessen”. Dansk Teologisk Tidsskrift, bd. 78, nr. 2, marts 2015, s. 149-50, doi:10.7146/dtt.v78i2.105747.