Hansen, K., og M. Hartyani. “Kan Naturkundskab Bane Vej for Religion? Introduktion Til Ludvig Feilbergs Psykologi Og Levelære”. Dansk Teologisk Tidsskrift, Bd. 75, nr. 1, februar 2012, s. 58-78, doi:10.7146/dtt.v75i1.105551.