[1]
A. R. Mortensen, “Mulighedens uendelighed – uendelighedens mulighed: Bidrag til en postmoderne håbsforståelse med udgangspunkt i Kierkegaards subjektivitetsteori og etik”, DTT, bd. 87, nr. 1, s. 49–68, jan. 2024.