[1]
B. K. Holm, “Det legemlige promissio: Socialitet som nøgle til Luthers nadverskrifter”, DTT, bd. 86, nr. 1, s. 3–39, maj 2023.