[1]
K. B. Larsen, “Debutanten Jesus: Den første offentlige optræden som motiv i antikke biografier og de nytestamentlige evangelier”, DTT, bd. 85, nr. 3-4, s. 259–294, dec. 2022.