[1]
J. Garff, “Det bevægende billede – billedets bevægelse: Om retorikkens tidslighed i et par af Kierkegaards taler”, DTT, bd. 85, nr. 2, s. 105–124, okt. 2022.