[1]
M. Friis, “Hvem er ‘vi’ egentlig? : Om Paulus’ brug af flertalsformer i Galaterbrevet”, DTT, bd. 84, nr. 2, s. 167–196, dec. 2021.