[1]
A. H. Knudsen, “Korsets gåde – en undersøgelse af offerbegrebets filosofiske og teologiske implikationer”, DTT, bd. 83, nr. 3-4, s. 83–101, maj 2021.