[1]
B. K. Holm, “Inkarnationens (dobbelt)spor”, DTT, bd. 83, nr. 3-4, s. 81–82, maj 2021.