[1]
M. Müller, “Justin som bibelteolog”, DTT, bd. 81, nr. 3, s. 160–188, maj 2019.