[1]
G. Theissen, “Eskatologiens udvikling hos den historiske Jesus”, DTT, bd. 72, nr. 4, s. 303–310, dec. 2009.