[1]
K. Wimmer, “Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv”., DTT, bd. 72, nr. 2, s. 14–15, jun. 2009.