[1]
M. Müller, “Septuagintas betydning som en hellenistisk udgave af Det Gamle Testamente”, DTT, bd. 74, nr. 3, s. 217–231, okt. 2011.