[1]
F. Kofod-Svendsen, “Carl Olof Rosenius’ teologi med særligt henblik på hans kirkesyn”, DTT, bd. 79, nr. 1, s. 22–40, feb. 2016.