[1]
M. S. Sommer, “ Den svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessen”., DTT, bd. 78, nr. 2, s. 149–150, mar. 2015.