[1]
J. S. Teglbjærg Kristensen, “Naturalisme og kristendom: Et dogmatisk perspektiv”, DTT, bd. 77, nr. 1, s. 65–87, mar. 2014.