[1]
M. Stegelmann, “Hvem er hvem i Klagesangene?”, DTT, bd. 76, nr. 4, s. 242–260, maj 2018.