[1]
R. Rosfort, “‘at forstaaeliggjøre og tyde Naturens Runer’”, DTT, bd. 76, nr. 2, s. 133–149, maj 2013.