[1]
N. P. Lemche, “Historie og kulturel erindring i Det Gamle Testamente”, DTT, bd. 76, nr. 1, s. 18–31, mar. 2013.