Mortensen, A. R. (2024) “Mulighedens uendelighed – uendelighedens mulighed: Bidrag til en postmoderne håbsforståelse med udgangspunkt i Kierkegaards subjektivitetsteori og etik”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 87(1), s. 49–68. doi: 10.7146/dtt.v87i1.143089.