Holm, B. K. (2023) “Det legemlige promissio: Socialitet som nøgle til Luthers nadverskrifter”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 86(1), s. 3–39. doi: 10.7146/dtt.v86i1.137461.