Lausten, M. S. (2022) “ € 298”., Dansk Teologisk Tidsskrift, 85(3-4), s. 323. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/135223 (Set: 28 marts 2023).