Larsen, K. B. (2022) “Debutanten Jesus: Den første offentlige optræden som motiv i antikke biografier og de nytestamentlige evangelier”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 85(3-4), s. 259–294. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/135218 (Set: 28 marts 2023).